Od utorka spúšťame v bowlingovom centre Galériabowling Košice aj tréningové hodiny, ktoré sme upravili a budú možné za dodržania hygienických opatrení a predpisov a splnení týchto podmienok: tréning je možný iba po predošlej rezervácii a to najneskôr do 12:00 hod dňa, kedy chcete tréning absolvovať. Pri víkende je potrebná rezervácia v piatok. Na tréning je potrebná rezervácia dráh na stránke www.slovakbowling.sk. Tréning je možný pre maximálne 6 osôb a minimálny počet hráčov sú traja hráči. Tréning bude v trvaní 2 hodín a cena pre jedného hráča je 15 € na dve hodiny tréningu vrátane mazania. Podmienka tréningu je minimálny počet 3 hráčov prihlásených na 2 hodiny tréningu, alebo pri dvoch hráčoch je tréning možný pri akceptovaní sumy 45 € pre dvoch hráčov na dve hodiny. Bližšie info v prípade otázok na tel. 0903712927 Merkovský. Tešíme sa na Vás Galériabowling Team Košice.

prihlásenie sa na tréning Galériabowling Košice