Záverečné kolo Košickej bowlingovej ligy 2022 Zima rozhodlo o štvorici finalistov, z ktorých už onedlho spoznáme víťaza KBL 2022. Medzi najlepšie 4 družstvá do finále sa prebojovali družstvá DOLPHINS ziskom 102 bodov, BECHER TEAM 83,5 boda, DOLPHINS 81 bodov a 73 bodov stačilo družstvu BEER BOWLERS na účasť vo finále a iba bod delil od finále družstvá LL TRADING a ZO VMHD DPMK KE. Najvyšší náhod kola zaznamenal výkonom 242 bodov Jozef Suvák (LL TRADING). Najvyšší priemer kola dosiahol Jozef Suvák s priemerom 211,33 bodov pred Vladimírom Merkovským 193,33 a rovnaký priemer 193,33 dosiahol aj Róbert Bódi. Finále Košickej bowlingovej ligy 2022 za účasti už spomenutých 4 družstiev sa uskutoční 29. novembra 2022 od 16:30 hod v bowlingovom centre Kevypibowling Košice, kde spoznáme víťaza KBL 2022.

výsledky KBL 2022