Košická bowlingová liga 2023 (KBL 2023 ) začína svoj nový súťažný ročník v bowlingovom centre Kevypibowling Košice. Po minulých ročníkoch sa tento ročník zaplnil družstvami veľmi rýchlo a pre veľký záujem družstiev sme boli nútení otvoriť aj hrací deň stredu a to novou skupinou „E“. V tomto ročníku KBL 2023 máme teda 5 hracích skupín po 4 družstvá. Hrací systém ostáva nezmenený, hrá sa systémom každý s každým v rámci skupiny. Základná časť má 8 hracích kôl a po odohratí dvoch kôl sa družstvá umiestnené na 3. a 4. mieste v rámci skupiny presúvajú opäť o skupinu ďalej. Družstvá tak zažijú presuny medzi skupinami a každé dve kolá si zahrajú s inými tímami. Tento rok bude po skončení základnej časti po 8 kolách nasledovať finále no titul do ktorého postúpia družstvá na 1. – 4. miesto v celkovej tabuľke v absolútnom súčte bodov za 8 hracích kôl. Novinkou bude aj „B“ finále o umiestnenie, do ktorého postupujú družstvá s absolútnym súčtom bodov v celkovom poradí na 5. – 8. mieste. V piatok sme vylosovali hracie skupiny do úvodných kôl KBL 2023. Štartovný poplatok vo výške 180,-€/družstvo bude splatný na úvodnom hracom dni pre všetky družstvá!!! Začiatok KBL 2023 je naplánový na utorok 14. marca 2023, druhý hrací deň je streda 15. marca a tretí hrací deň je výnimočne vo štvrtok 16. marca 2023. Druhé kolo KBL 2023 je na programe v dňoch 20.3., 21.3. a 22.3. 2023 podľa rozlosovania a rozdelenia družstiev do skupín.

Rozdelenie skupín KBL 2023:   

1.kolo 14. marca 2023 skupina „A“ o 16:30 hod – ZOVMHD DPMK KE, WAGON SLOVAKIA, HORÚCE STRELY, ZELENÁČI

1.kolo 14. marca 2023 skupina „B“ o 18:15 hod – KVP BOYS, DUŠKI TEAM, BECHER TEAM, SPYKLENCI

1.kolo 15. marca 2023 streda skupina „C“ o 16:30 hod – STAPRO, TRIM TEAM, POLIENKA, BEER BOWLERS

1.kolo 15. marca 2023 streda skupina „D“ o 18:15 hod – BOWLSHOP, DOLPHINS YELLOW, DOLPHINS BLACK, LL TRADING

1.kolo 16. marca 2023 štvrtok skupina „E“ o 16:30 hod – LIGORS, MAGIC SHARKS, DIVOČÁCI, PPP

Druhé kolo je na programe pre skupinu „A“ 20. 3. 2023 o 16:30 hod, pre skupinu „B“ 20. 3. 2023 o 18:15 hod. Skupina „C“ svoje druhé kolo odohrá dňa 21. 3. 2023 o 16:30 hod, skupina „D“ odohrá 2. kolo dňa 21. 3. 2023 o 18:15 hod. Skupina „D“ odohrá druhé kolo dňa 22. 3. 2023 o 16:30 hod.

Družstvám želáme veľa šťastia a hlavne veľa Strikov.