Rok 2020 začíname Košickou Bowlingovou Ligou 2020 v bowlingovou centre Galériabowling Košice. Svoje minimálne trojčlenné družstvá prihláste na prihlasovacom portáli SBwZ dokle pod článkom. V KBL 2020 odohráme spolu 6 hracích kôl a na víťazov čakajú zaujímavé ceny. Prihlásenie družstva je nutné do 15.3.2020 a štartovný popklatok za družstvo je 159,-€. Tešíme sa na Vás.

Prihlásenie do KBL 2020

Propozície KBL 2020