2.výročie otvorenia bowlingového centra KEVYPIBOWLING KOŠICE oslávime spolu s hráčmi bowlingu na zaujímavom turnaji o vecné ceny. Turnaj sa uskutoční 30. marca 2024 a pre hráčov sú pripravené 3 kvalifikačné hry, po ktorých bude nasledovať semifinále a následne finále do ktorého postúpi až 12 najlepších hráčov. Mazacím modelom bude mazanie určené pre kolá 5. – 8. v 2. lige SBwZ a to 42 stopové mazanie 2023 USBC Junior Gold Survivor. Ceny si všetci hráči vo finále budú vyberať podľa konečného umiestnenia a tak aj pre hráča na 12. mieste čaká vecná cena. Organizátor obstará zaujímavé vecné bowlingové potreby, elektro výrobky a alko nápoje. Veríme, že sa v čase Veľkej noci prídete zabaviť a osláviť spolu s nami 2. výročie Kevypibowling Košice. Každý hráč za prvý štart na podujatí si odnesie darček od KEVYPIBOWLING Košice. Tešíme sa na Vás

prihlásenie na turnaj

KEVYPI výročie 2024