Počas mesiaca apríl 2021 až do 16. mája 2021 prebiehala prvá séria tréningových jednotiek v bowlingovom centre Galériabowling Košice. Hráči odohrali v 2 hodinovej tréningovej jednotke ľubovoľný počet hier a iba najlepších 6 hier tréningovej jednotky sa hráčom započítavali do celkového poradia. Hralo sa za dodržania hygienických predpisov a priateľskej atmosfére, za čo chcem hráčom veľmi pekne poďakovať. Celkovo sa počas mesiaca tréningovej jednotky zúčastnilo spolu 36 hráčov z toho 8 žien. Najlepším výkonom celkovo sa prezentoval Jozef Suvák, ktorý nahral súčet svojich najlepších 6 hier v súčte 1400 bodov. Hneď za ním skončil súčtom 1350 bodov Lukáš Lizák pred Vladimírom Merkovským súčtom 1341 bodov a Jurajom Vincom 1289 bodov. Medzi ženami bola najlepšia Monika Židziková súčtom 1146 bodov pred Gabrielou Pituchovou s 1113 bodmi a Helenou Krajčíovou s 1029 bodmi. Najlepší traja muži okrem organizátora Vladimíra Merkovského(hrá mimo poradie) a najlepšie tri ženy získavajú vecné ceny od Galériabowling Košice. Tréningové jednotky a s nimi spojená súťaž pokračuje od 16. mája 2021 do 16. júna 2021 za rovnakýc podmienok tentoraz na 45 stopovom mazaní Route 66 za nezmenených 15,-€ za dvojodinovú tréningovú jednotku. Štart je nutné nahlásiť na prihlásenie . Teším sa na Vás.

Treningy CUP 2021 15.4.-16.5.2021 výsledky