Od 7. mája 2018 do cca 25. mája 2018 bude v bowlingovom centre Galériabowling Košice prebiehať rekonštrukcia a modernizácia podniku. Týmto žiadame všetkých majiteľov bowlingových gulí, tašiek a výstroje, ktoré sa nachádza v bowlingovom centre Galériabowling Košice aby si svoje bowlingové náčinie zobrali v termíne do 6.6.2018 zo sebou domov, nakoľko v priestoroch kde sú teraz bowlingové tašky bude taktieý prebiehať rekonštrukcia a tento priestor musí byť prázdny. Nakoľko sa bude upravovať strop, steny a brúsiť rôzne materiály, ktoré znehodnotia bowlingové náčinie púoprosíme Vás o vypratanie týchto priestorov. Veci, ktoré ostanú pôo termíne 6.6.2018 v bowlingovom centre budú odpratané firmou Kosit na zberný dvor tomu určený v Košiciach. Veríme, že nám budete všetci nápomocný pri plánovanej rekonštrukcii a všetci sa už teraz tešíme na obnovené priestory nášho bowlingového centra Galériabowling Košice.

Galériabowling Team Košice.