Počas mesiacov december a január bude v Košickej bowlingovej lige prestávka, ale pre nadšencov bowlingu sme pripravili mimoriadnu novoročnú ligu 2023 iba pre 8 družstiev ktorá začne v decembri 2022 a bude sa hrať každý týždeň tentoraz v pondelok spolu 6 hracích dní po ktorých bude nasledovať finále najlepších družstiev. Štartovný poplatok je vo výške 150,- € za družstvo a prihlásenie je možné na stránke  prihlásenie  Prihlásenie družstiev možný do 28. 11. 2022.

prihlásenie družstiev