Nová súťaž dvojíc v Košiciach je prípravou na „veľké“ Majstrovstvá SR dvojíc organizovanýchg SBwZ. Naše Majstrovstvá Košíc dvojíc 2023 je podujatie organizované KEvypibowlingom Košice a slúži na zmeranie si bowlingových zdatností medzi dvojicami. Dvojicu môžu tvoriť tak ženy ako aj muži, alebo mix a taktiež nie je potrebná registrácia hráčov v SBwZ. Hráme systémom KO súbojov vo finále a kvalifikácia na súčet 4 hier pre hráča t.j. 8 hier pre dvojicu. Na výhercov čakajú zaujímavé finančné odmeny. Tešíme sa na Vás a zaujímavé dvojice, ktoré vzniknú !!!

prihlásenie na Majstrovstvá KE dvojíc 2023

Masjtrovstvá Košíc dvojíc 2023 propozície