Záverečným kompletným kolom sme uzavreli Košickú bowlingovú ligu 2023/2024. Na programe sú už iba dohrávky družstiev po ktorých budeme vedieť konečné poradie KBL 2023/2024 aj keď už teraz je jasné, ktoré družstvá budú na povestnej „bedni“ aj keď ešte nevieme v akom poradí družstvá skončia na prvom a druhom mieste. V záverečnom kole sa najviac darilo družstvám DRAGONS, PPP a ZO VMHD KE, ktoré získali plný počet 10 bodov. Najlepšie sa darilo Gabriele Pituchovej (PPP) s priemerom 218 bodov pred Matúšom Gožom (KEVYPIBOWLING) 213,5 bodov. Najvyšší výkon zaznamenal Marek Kanas (LL TRADING) s náhodom 235 bodov. V KBL 2023/2024 sú na programe už iba dohrávky družstiev, po ktorých bude nasledovať aj vyhlásenie výsledkov KBL 2023/2024. Pripomíname všetkým družstvám, že do termínu 20. 3. 2024 je potrebné na adresu merkovskyv@gmail.com zaslať prihlášku spolu so súpiskou hráčov pre budúci ročník KBL 2024!!! Ak družstvo nezašle prihlášku do termínu 20. 3. 2024 nebude mať zaručenú účasť v novom ročníku KBL 2024, ktorý prešiel zmenou hracieho systému a pridaná bola finálová časť A a B. Tešíme sa na Vás

ligové výsledky

KBL propozície 2024

KBL 2024 prihláška