Košická bowlingová liga 2021 (KBL 2021) opäť ožíva v bowlingovom centre Galériabowling Košice. Po dlhej odmlke zapríčinenej Koronavírusom Covid19 sme sa rozhodli cez letné týždne zorganizovať obľúbenú súťaž trojčlenných družstiev v Košiciach KBL 2021. To že KBL 2021 je obľúbená svedčí aj fakt, že ani sme nestihli zverejniť obsadzovačku a hneď bol naplnený plný počet družstiev už pri prvej zmienke družstvám o organizácií KBL 2021. V tomto ročníku KBL 2021 sa predstaví spolu 6 družstiev : MIXVEL, KOŠICE „A“, KOŠICE „B“, BK BARDEJOV, GALÉRIABOWLING KOŠICE a družstvo DUŠKI TEAM. KBL 2021 sa začne po 15. júni 2021 a presné termíny, ako aj súpisky družstiev a mazací model bude zverejnený po stretnutí kapitánov družstiev a dohode termínov stretnutí. Tešíme sa 🤪👍😉🎳🎳🎳