Rok ubehol ako voda a je tu opäť veľká cena Prešova v bowlingu 2019 pod názvom GRAND PRIX PREŠOV 2019. Turnaj sa opäť uskutoční v bowlingovom centre Bowling pri trati v Prešove. Štartovné na turnaj je iba 20,-€ na 1.- 3. rundu a posledná runda určená pre hráčov mimo Prešova a cena záverečnej rundy je 25,-€. GRAND PRIX 2019 bude opäť ocenený finančnými odmenami v dvoch skupinách, kde skupinu B tvoria hráči hrajúci 2.ligu v ročníku 2018/19 a neregistrovaný hráči. Ďakujeme sponzorom za pomoc pri organizovaní podujatia najmä Jurajovi Basalovi a firme 4 SPORT, Štefanovi Pristašovi Majstrovi SR 2018/19 vo dvojiciach, firme LAMINA Prešov a jej majiteľovi Stanovi Ribovičovi a firme BOWLSHOP KOŠICE a GALÉRIABOWLING KOŠICE za podporu a finančnú pomoc. Tešíme sa na Vás!!!

propozície GRAND PRIX PRESOV 2019

prihlásenie na turnaj