Nová sezóna Košickej bowlingovej ligy sa začína už v utorok 27. 9. 2022 v bowlingovom centre KEVYPIBOWLING KOŠICE. Na stretnutí vedúcich družstiev a na slávnostnom odovzdávaní cien za minulú sezónu sme sa spolu s vedúcimi tímov dohodli na jednotlivých hracích dňoch, systéme súťaže a taktiež sme vyžrebovali jednotlivé skupiny pre úvodné kolá KBL. Po odohratí vždy dvoch kôl sa družstvá umiestnené na 3. a 4. mieste v rámci skupiny presunú do vedľajšej skupiny to znamená skupina A do skupiny B, skupina B do C, skupina C do D a skupina D do A. Družstvá na prvých dvoch miestach vždy ostávajú a taktiež ostávajú vždy časy a hracie dni jednotlivej skupiny, ktoré sa teda nemenia. Rozdelenie družstiev do skupín a hrací deň:

Utorok 27. 9. 2022 o 16:30 hod

POLIENKA

TRIM TEAM

HORÚCE STRELY

DOLPHINS

Utorok 27. 9. 2022 o 18:15 hod     

LIGORS

DRAGONS

WAGON SK

LL TRADING

Streda 28. 9. 2022 o 16:30 hod

DUŠKI TEAM

BECHER TEAM

ZO VMHD DPMK KE

ZELENÁČI

Streda 28. 9. 2022 o 18:15 hod

MAGIC SHARKS

PPP

STAPRO

BEER BOWLERS